Empleo i suèldo

Tin hopi tipo di relashon laboral. Riba relashon laboral ku ta konsiderá komo empleo, reglanan di impuesto riba suèldo ta aplikabel. Por lo general e ora ei bo mester retené i transferí impuesto riba suèldo/prima seguro popular i parti empleado prima seguro di kuido, despues di esaki retenshon riba suèldo. Fuera di esei generalmente bo debe primanan seguro di malesa, aksidente, sesantia i parti di dunadó di trabou seguro di kuido, despues di esaki primanan di dunadó di trabou.  

Empleo

Un empleo ta un relashon laboral ku ta basá riba un areglo entre un dunadó di trabou i un empleado tokante e forma ku e empleado ta hasi trabou kontra pago. Generalmente ta fiha e areglo aki por eskrito, pero por fih’é verbalmente òf tásitamente tambe.  

Pa e presensia di un empleo no ta importá si un hende ta den servisio permanente òf nò. E kantidat di trabou tampoko no ta importante. Por ehèmpel kuedó di djap òf trahadó den fakansi tambe por tin un empleo.

Pa tur tipo di trabou di kas por papia di un empleo. E ora ei komo dunadó di trabou partikular bo mester retené i transferí retenshon riba suèldo. Tambe bo mester transferí prima di dunadó di trabou.

Ta papia di un empleo ora di un nombramentu ofisial.

Tiponan di empleo

Tin diferente tipo di empleo:

 • empleo real
 • empleo fiktisio
 • empleo anterior

Empleo real

Un empleo real tin e siguiente karakterístikanan:

 • E empleado tin obligashon pa hasi trabou pa un temporada.
 • E dunadó di trabou tin obligashon di paga e empleado suèldo pa trabou. 
 • Entre e empleado i e dunadó di trabou ta eksistí un relashon di outoridat.

Tin un relashon di outoridat ora bo tin derecho pa duna enkargo i instrukshon pa e trabou ku mester hasi. E empleado mester tene su mes na bo enkargonan i instrukshonnan. Ademas bo por laga e derecho aki tambe pa un otro, por ehèmpel pa esun serka ken e empleado ta traha en realidat (manera ora di areglo pa empleado na disposishon di otro servisio).

Por papia di un relashon di outoridat tambe ora kasi bo no ta duna enkargo i instrukshon. Esaki por ta e kaso por ehèmpel ora e índole i e kantidat di e trabou i/òf e kapasidatnan spesífiko di e empleado no ta adekuá pa duna enkargo i/òf instrukshon.

Empleo fiktisio

Ora no ta papia di un empleo real, pa un kantidat di grupo di persona tòg por konsiderá e relashon entre dunadó di trabou i ehekutor (i asta hende ku ta yuda) komo un empleo. E ora ei ta papia di asina yamá empleonan fiktisio. Esei generalmente ta nifiká ku pa e retenshonnan riba e suèldo bo mester apliká mesun reglanan ku ora di un empleo real.   

Pa retenshon riba suèldo i prima di dunadó di trabou, ta konsiderá e siguiente relashonnan laboral komo empleo fiktisio:  

 • kontratista di trabou i nan yudadónan
  • sierto deportista
  • sierto artista
 • esun kende su funshon ta basá riba un nombramentu
 • persona ku no ta hasi otro ku traha riba base di provishon

Pa e retenshon di impuesto riba suèldo/prima seguro popular fuera di esei ta konsiderá e siguiente relashonnan di trabou komo empleo fiktisio:  

 • gerente di persona hurídiko
 • komisario di persona hurídiko
 • yu ku ta yuda hasi trabou

Empleo anterior

Fuera di un empleo real i fiktisio, por papia tambe di un empleo anterior. Den e kaso ei e empleo a terminá sí, pero e èks-empleado ta risibí entrada a base di su empleo ku el a hasi promé. Ehèmpelnan ta un pago di penshun òf un pago di retiro.

Suèldo

Bo mester kalkulá e retenshon riba suèldo i e primanan di dunadó di trabou riba e suèldo. P’esei ta importante pa determiná kiko eksaktamente ta parti di e suèldo. En breve ta asina ku suèldo ta tur loke un empleado ta risibí a base di su empleo.  

Pa determiná si un renumerashon spesífiko ta parti di e suèldo, bo ta tene kuenta ku lo siguiente:
No ta importá si e empleado tin derecho riba e suèldo. Asina un gratifikashon duná boluntariamente ta suèldo meskos ku e parti di ganashi ku e empleado por tin derecho riba dje komo parti di su kondishonnan di trabou;

 • No ta importante si e empleado a hasi trabou pa e suèldo. Suèldo pa oranan ku a salta bo ta konta meskos normalmente;
 • No ta importante si e empleado ta haña e suèldo den forma di sèn òf den un otro forma. Renumerashonnan in natura i demandanan tambe por ta suèldo.
 • No ta importante di ken e empleado ta haña e suèldo. Pagonan for di un fondo ligá na e empleo tambe por ta suèldo, por ehèmpel un fondo di estudio ligá na e kompania. Tep tambe por ta parti di e suèldo.

Punto di salida ta ku suèldo pa e retenshon riba suèldo tambe ta konta pa e seguro di empleado.

Forma di suèldo

Tin e siguiente formanan di suèldo:

 • suèldo den sèn;
 • suèldo in natura;
 • pago (liber) i suministrashon;
 • pago ora di evento spesial;
 • demanda i pago a base di demanda.