Muda for di Hulanda Karibense

Bo ta muda for di Boneiru, Sint Eustatius òf Saba (Hulanda Karibense) bai un otro pais? E ora ei bo por haña bo ta atendé ku Duana.

Pa bo mobilario bo mester hasi un deklarashon di eksportashon serka Duana. Huntu ku esei bo mester entregá un lista di inventario di e biennan ku bo ta hiba.

Kiko mi mester hasi pa duana den e pais di destinashon i tránsito?

Kua asuntunan (di duana) bo mester regla den e pais di destinashon i/òf tránsito, Duana/CN no por bisa bo. Informá esei serka e outoridatnan di e pais di destinashon i/òf tránsito. Òf informá serka bo kompania di mudansa.