Narkótiko

Bo no por pasa frontera ku marihuana, hash, kokaina, heroina i otro narkótiko (merkansia ku ta kai bou di e Opiumwet BES, Lei di Opio BES). Tin kastigunan pisá p’esaki. No biaha ku narkótiko. No laga hende manda bo narkótiko pa bo. Meskos ta konta tambe pa materia prima, aditivo i semehante pa droga.